top of page

CLIL coaching is essentieel voor een twee- en meertalige opleiding

Content and Langugae Integrated Learning is de didactiek die tweetalig onderwijs uniek maakt. BEP verzorgt traningen op maat.   

PERSONAL BRANDING PHOTO BEP 112132 (2).jpg

CLIL 

Een CLIL training kan éénmalig zijn, bijvoorbeeld als een team ervaren is. Het kan ook in een serie gegeven worden waardoor het sterker is. 

Een CLIL training in combinatie met een CLIL coaching is altijd een sterke combinatie. De theorie in de praktijk brengen blijft erg belangrijk. 

CLIL ROC Ruth Scheper
Les Andre Hofman
bottom of page